• .
  • .
  • .
  • .

Eenvoudig in gebruik

machine3

De machine om de nieuwe nummerplaten te maken wordt al reeds enkele jaren in Engeland gebruikt. De machine kan men vergelijken met een grote … [...]

Voor wie?

voorwie

Wetgeving Vanaf 15 november 2010 is er in België een nieuwe wet van kracht gegaan omtrent de nummerplaten. Deze wet is van toepassing op alle … [...]

Reeds 1800 installaties

800installaties

Reeds meer dan 1800 installaties hebben wij uitgevoerd.  Tot grote tevredenheid van de gebruikers. … [...]

Wat zegt de overheid?

watzegtoverheid

Als u een nieuw voertuig in het verkeer brengt in België, ontvangt u vanaf 16 november 2010 de nieuwe Europese kentekenplaat. De FOD Mobiliteit en … [...]

Bestellen?

bestellen

U kan de nieuwe nummerplaatmachine bestellen via één van onze afgevaardigden of rechtstreeks door contact op te nemen via telefoon. Castillo – … [...]

Waarom met ons werken?

waarommetonswerken

Bij panne, vervanging van de machine binnen de 24 U. Onderhoud gratis bij huurcontract. Permanent 2 technici ter beschikking Inktrollen zijn … [...]